Wyniki "Ko³czewskich Biegów do Europy"
I Ko³czewski Bieg do EuropyKo³czewo01.04.2000395
II Ko³czewski Bieg do EuropyKo³czewo05.05.2001307
III Ko³czewski Bieg do EuropyKo³czewo11.05.2002310
IV Ko³czewski Bieg do EuropyKo³czewo10.05.2003296
V Ko³czewski Bieg przez EuropźKo³czewo08.05.2004278
VI Ko³czewski Bieg przez EuropźKo³czewo01.10.2005178
VII Ko³czewski Bieg przez EuropźKo³czewo30.09.2006192
VIII Ko³czewski Bieg przez EuropźKo³czewo06.10.2007192
XI Ko³czewski Bieg przez EuropźKo³czewo24.09.2010180
XII Ko³czewski Bieg przez EuropźKo³czewo30.09.2011190
XIII Ko³czewski Bieg przez EuropźKo³czewo28.09.2012255
XIV Ko³czewski Bieg przez EuropźKo³czewo27.09.2013263

Opracowa³ Jaros³aw Kosoń